Erbjudande - Finn dina förfäder
Jakob Norstedt

DNA-konsult är ett företag som hanterar DNA-testning uteslutande för släktforskningsändamål (genealogi). Medicinsk eller hälsorelaterad testning ligger inte inom arbetsområdet. DNA-konsult lägger stor vikt vid att arbete med DNA-testning och analys sker på ett etiskt riktigt sätt. Till detta hör bl.a. att:

  • Testade personers namn och resultat samt slutsatser som kan dras därav hanteras alltid konfidentiellt av DNA-konsult om inte annat överenskommits.
  • DNA-konsult upplyser alltid kunden om att personer som testas skall vara medvetna om vad testet innebär och att det alltid finns en risk för oväntade resultat.

This post is also available in: English